Pleskotské hry 2011, Sněm pleskotských kmenů

Jarní sněm pleskotských kmenů. Termín byl vybrán výborem KČT Sokol Turnov s ohledem na koordinaci s ostatními akcemi skupinovými i celooddílovými. Sněmovní pláň v Pleskotech bývala odpradávna svědkem sněmů starých kmenů, žijících v divokých skalách, hlubokých lesích a na březích vod životadárné pleskotské řeky.Rozzpomeňte se na svůj původ, shromážděte své...