BÝTNÍCI

Býtníci je další nově vzniklá skupina odchovaných turistů ve věkovém rozmezí 16-18 let. Skupina se skládá z užšího kruhu přátel, kteří se jako děti účastnili TOMíckých akcí. Právě na těchto akcích se, vlivem mnoha společně prožitých chvil, utvořila skupina Býtníci. Tato skupina mimo to, že jezdí ne své akce, tak se nadále účastní i akcí TOMíckých, kde už ale zaujímají role vedoucích nebo jakýchsi praktikantů. Těmto novým skupinám zezačátku pomáhá jeden nebo dva vedoucí z TOMu, kteří jim zezačátku akce pomáhají realizovat.