Historie odboru v období 1968 - 1989

V roce 1968 byl krátkodobě obnoven Sokol, s nímž navázal odbor těsnou spolupráci. Znovu se zaktivizovala činnost, byl založen Turistický oddíl mládeže, jehož členové prošli novou érou stálých a putovních táborů. V té době měl odbor 225 členů.

Také členstvo se pravidelně zúčastňovalo stálých táborů, jejichž vedení převzal od roku 1977 Bohumil Vít. Ing. Rudolf Trepera nově zorganizoval týdenní tábory rodičů s dětmi.

Obětavému značkaři Prokopu Tomášovi, který pečoval o značení 30 let, pomáhal od roku 1968 Jiří Šritr a jeho práci postupně převzal.

Bohatá pravidelná celoroční činnost byla od roku 1969 doplňována 15ti ročníky turistického pochodu „Jeskyněmi a slujemi Českého ráje“, od roku 1972 „Achátovou stezkou“ a od roku 1981 turistickou akcí „Drahokamy Turnovska“.

Publicistickou práci zajišťoval Ing. Jan Klobouček, který zpracoval také řadu pohledových map okolí. Ing. Miroslav Houba byl spoluautorem nového turistického průvodce po Českém ráji. Koncem 70. let nastoupila nová generace cvičitelů mládeže, měnily se a zpestřovaly formy práce. Rozšířilo se používání přesunových prostředků – kola, lodě, auta.

Po roce 1980 se spojily oba turnovské odbory TJ Turnov a TJ Lokomotiva v jediný, který soustředil téměř polovinu turistů v okrese Semily. Naši členové se zúčastnili výprav do zahraničních hor Dolomit, Karpat, Altaje, Fánských hor, přechodu Islandu, treků v Himaláji i výstupů v Alpách.