Historie odboru, Pleskotské hry 1952 - 1969

Od roku 1952 vymýšleli Bořivoj Slavík a Karel Zakouřil dobrodružné Pleskotské hry pro generaci kluků ve věku zhruba 12 – 18 let.

Probíhaly během jarních schůzek v sokolovně a okolí a vrcholily velkou hrou v Pleskotech. Poslední tři hry jejich následovníci organizovali i po tragédii ve Vysokých Tatrách.

1952 Za poklady starých Inků / 1953 Staří Slované / 1954 Tajemství skalního města / 1955 Záhada pohraničí / 1956 Zlaté údolí / 1957 Návštěva z oblak / 1958 Putování Václava Vratislava z Mitrovic / 1959 Ztracená oáza / 1961 Planeta C-X / 1962 Sever proti Jih / 1964 Klášter němých / 1965 Prokletá Bonanza / 1966 Tajemství faraónů / 1967 Zelený děs / 1968 Expedice TOO-TENGRI / 1969 Kališníci.