ČLENSTVO starší (2)

Skupina dříve narozených, od 70 let výše, tvoří starší členstvo odboru a v současné době čítá 42 členů, kteří po minulá desetiletí budovali odbor, vychovali další generace a prožili nespočetně nezapomenutelných společných chvil na výletech, puťácích, táborech, zájezdech a pobytech v zahraničí. Jejich současná aktivita je úměrná věku na zhruba 15 turistických akcích ročně. Kromě úměrně dlouhých výletů se scházíme pravidelně na společné besedě každých čtrnáct dní v turnovské sokolovně. Liberecká část členů se schází pravidelně jednou měsíčně zpravidla za účasti i některého z členů turnovské části.