Historie odboru v období 1892 – 1918

Odbor Klubu českých turistů byl v Turnově založen v roce 1892. Plně se zaměřil na budování a značení stezek a vyhlídkových bodů a na rozvoj turistiky v Českém ráji.

Již v roce 1894 byla z rozpočtu KČT postavena během jednoho roku rozhledna na Kopanině a odbor se stal jejím prvním správcem právě tak jako hradu Frýdštejna, který koupilo ústředí. Na národopisné výstavě v Praze v roce 1895 dal klub umístit rozlehlý obraz (10 x 8,5 m) od Mikoláše Alše “ Pobití Sasíků pod Hrubou Skalou “, který je dnes umístěn v turnovském muzeu.

V roce 1896 zhotovil učitel F. Roštejnský dvě plastické mapy pro informovanost o turistických možnostech v okolí.

Velkou péči věnoval odbor zřizování a udržování turistických nocleháren a zřídil fond podpory studujícím při prázdninových cestách. Roku 1899 získal odbor klubovnu v sokolovně a vydal barevný propagační plakát Turnov a okolí. Prof. K. Resl se stal od roku 1898 prvým jednatelem a od roku 1903 předsedou odboru. Z dalších funkcionářů uvádíme lékárníka J. Radského a F. Šlechtu.

Začátek století byl ve znamení vydávání propagačních materiálů – 300 pětibarevných map okresu (1906), propagačních letáků, které byly rozdávány při všesokolském sletu v Praze, plakátu „Český ráj“ (1909) a v roce 1911 mapy značených cest. V roce 1908 umístil odbor velké mapy na radnici a u hotelu Slavie a v roce 1912 u nádraží. Připravovanou velkou opravu Frýdštejna a rozhledny na kopanině znemožnila první světová válka, která také utlumila vycházkovou a spolkovou činnost. Koncem roku 1919 měl odbor 158 členů.