Jak se stát členem, příspěvky

Příspěvky KČT Sokol Turnov pro rok 2021:

KategorieRoční příspěvek
výdělečně činní700,-Kč
ostatní (děti, studenti, senioři, nezaměstnaní, rodiče na rodičovské, nebo mateřské dovolené …)300,-Kč
rodinná známka (rodiče + 1 dítě do 18 let)1 200,-Kč
rodinná známka (rodiče + více dětí do 18 let)1 500,-Kč
Předplatné časopisu TURISTA400,-Kč
Kontaktní osobou pro evidenci členstva je Jan Tomsa

*) V přihlášce prosím vyplňte pokud možno všechny údaje. U nezletilých je potřeba souhlas/podpis rodiče.

Členstvím v Klubu Českých turistů Sokol Turnov zároveň vzniká členství i v samotném Sokole Turnov. Ti, kteří využijí i možnost aktivní účasti na sokolském cvičení, musí však doplatit rozdíl mezi turistickými a sokolskými příspěvky dle aktuálních cen příspěvků v Sokole Turnov.

Příspěvky je nezbytné uhradit do 31. ledna.

Preferujeme bezhotovostní platbu na účet 218554145/0300. Informaci o provedené platbě nám prosím oznamte prostřednictvím elektronického formuláře https://forms.gle/Qqd3keepj38JzA2YA

VYSVĚTLENÍ ke službám, které lze využít:

Členství Asociace Turistických oddílů mládeže: žáci, dorostenci, studenti do 26 let, využívají i výhody a dotace A-TOMu (nezbytné u organizovaných akcí pro mládež)
Časopis Turista: v roce 2009 oceněn jako nejlepší časopis v oblasti cestovního ruchu u nás, vychází 10x ročně.
Průkaz Sokola je možné obdržet v turnovské Sokolovně (Skálova 540), v kanceláři Sokola nebo při cvičení. Cena průkazu je 10,- Kč.